zondag 30 september 2012

woensdag 19 september 2012

Yes, I've started spinning! I followed a class and last week I 've bought a secondhand spinning wheel.

Hoera! Ik ben begonnen met spinnen. Ik volgde een cursus en kocht via marktplaats een spinnewiel.

And it works! This is my second piece of handspun yarn! The first one had a few more bubbles!

En hij doet het! Dit is mijn tweede streng handgesponnen garen. De eerste had iets meer bulten!

I crocheted a hat for Puck with my first yarn.
Met mijn eerste garen haakte ik een mutsje voor Puck.